VILKÅR & BETINGELSER

Denne siden inneholder mine avtalevilkår (vilkår & betingelser) og forklarer hvilke rettigheter og plikter både jeg som leverandør, og du som kunde har når du bestiller tjenester og/eller produkter av meg.

1. AVTALEINNGÅELSE OG AVBESTILLING

En avtale om fotografering inngås når fotograf og kunde har blitt enige om en fotografering skriftlig eller muntlig. Avtalen inneholder begge parters kontaktinformasjon, informasjon om oppdraget, oppdragets omfang og pris.

Avtalen binder begge parter til å forholde seg avtalen, samt de standardvilkår som fremgår av dette dokumentet. Dersom annet ikke er spesifisert i avtalen, er det standardvilkårene som gjelder.

Avbestilling (opphevelse av avtalen) kan skje inntil 48 timer før oppdragets start. Avbestilling etter dette medfører et gebyr på 50% av oppdragets pris. Ved uteblivelse (ikke-møtt uten at fotografen har fått beskjed) faktureres oppdraget i sin helhet. Ved sykdom eller ulykke kan avbestilling skje frem til oppdragets start uten ekstra kostnad, så fremt fotografen ikke har påbegynt reise. Ved avbestilling etter påbegynt reise, faktureres kunden fotografens reiseutgifter.

Ved dårlig vær, dårlig dagsform, eller andre forhold som forhindrer en eller flere av partene fra å gjennomføre oppdraget, kan avtalen flyttes uten ekstra kostnad. Ved utendørsfotografering, er jeg veldig fleksibel på flytting av avtaler for å finne et tidspunkt med værmessige gode forhold. Avbestilling eller flytting kan gjøres skriftlig eller muntlig, via e-post, melding eller telefon.

For bryllup gjelder egne vilkår. Når jeg har svart på om jeg er ledig, og dere har bekreftet bookingen vil datoen bli reservert til dere – og 30% av beløpet vil bli fakturert som et depositum. Ved avbestilling senere enn 2 uker før datoen vil depositumet ikke refunderes, og avbestilling nærmere enn 2 uker vil 50% av beløpet faktureres. Avbestilling innenfor 24 timer før = hele beløpet. 

2. LEVERANSE OG LEVERINGSTID

FOTOGRAFERING

Hvilke tjenester og produkter som inngår i leveransen, fremgår av avtalen, som hovedregel basert på fotopakke – spesifisert i antall minutter fotografering og antall inkluderte digitale bilder i høy oppløsning.

Prøvebilder er normalt sett klare innen 1-2 uker etter fotografering. Ved større oppdrag, eller i perioder med stor pågang, kan det ta noe lengre tid. Når fotograferingen er utført, og kunden har fått tilgang til kundegalleriet, ansees leveransen som fullført, og betalingskrav for oppdraget utstedes. Visningstime avtales etter ønske. Kundegalleriet er tilgjengelig for kunden i 3 måneder fra tilgang er gitt. Tilgang kan forlenges utover dette ved behov.

FOTOPRODUKTER

Fotoprodukter og digitale filer kan bestilles i via e-post og/eller på visningstime. En bestilling kan også melding eller telefon. Hvilke varer som inngår i leveransen, fremgår av kundens bestilling.

For fysiske produkter, ligger det alltid ute en oversikt over bestillingsfrist – hvor produksjon skjer dagen etter. Produktene kan hentes hos fotografen, eller sendes til kunden i posten. Dette velges ved bestilling. Når produktene er ferdig produsert og lagt klar til utlevering, eller postgang, ansees leveransen som fullført, og betalingskrav for produktene utstedes.

Ved bestilling av digitale produkter, er leveringstiden normalt senest neste virkedag. Når bestillingen er mottatt vil du få e-post med bekreftelse og bildefiler, samt videre informasjon om faktura og det som angår din ordre.

Bildene fra fotograferingen oppbevares hos fotografen i uoverskuelig fremtid, og det vil alltid være mulig å etterbestille utskrifter eller andre produkter senere.

3. PRIS, BETALING OG GAVEKORT

Pris på tjenester og produkter, fremgår av avtalen og/eller kundens bestilling. For øvrig gjelder de priser som oppgis i fotografens egen prisliste. Oppdatert prisliste er tilgjengelig på fotografens nettside. Alle priser oppgis i Norske kroner inklusive MVA, med mindre annet er spesifisert.

Betalingskrav for tjenester og produkter utstedes som faktura med 10 dagers betalingsfrist. Faktura sendes til kundens e-post, og kan betales i nettbank via bankoverføring.

Ved uteblitt betaling, over 10 dager fra forfallsdato, sendes saken til inkasso. Dersom kunde har problemer med betalingen, bes kunde ta kontakt før forfall, slik at betalingen kan gjennomføres på annen måte.

GAVEKORT

Ved kjøp av gavekort, vil betalingskrav for produkter og/eller tjenester som gjenstår å bli levert, bli utstedt kjøper. Fotografen forplikter seg til å levere de tjenester og produkter som inngår i gavekortet ved en senere anledning, innenfor gavekortets utløpsdato. Gavekort er gyldig i 24 måneder fra utstedelsesdato. Ubrukte og utløpte gavekort refunderes ikke. Gavekort kan hentes hos fotografen, eller sendes til kjøper i posten. Betalingskrav utstedes kjøper når gavekortet er levert til kjøper eller postgang.

En fotografering og/eller fotopakke, kan betales med gavekort. Et gavekort kan ikke deles opp, og må benyttes i sin helhet til én fotografering eller én fotopakke.

Kunden vil ikke motta betalingskrav på de tjenester og produkter som inngår i gavekortet. Dersom kunden ønsker å bestille en fotografering og/eller fotopakke av høyere verdi enn gavekortets verdi, vil kunden bli utstedt betalingskrav på mellomlegget.

Gavekortet må være innenfor utløpsdato ved bestillingstidspunkt for å være gyldig. Bestillingstidspunkt er når en avtale om fotografering er utfylt, eller når fotograf og kunde på annen måte har avtalt fotografering. Dersom kunden er forhindret fra å benytte gavekortet på grunn av sykdom, ulykke eller andre alvorlige forhold, kan det gjøres unntak i kravet om bruk av gavekortet innenfor utløpsdato.

4. BRUKSRETT, LISENSER OG KREDITERING

Fotografier omfattes av lov om åndsverk (Åndsverkloven). I henhold til loven har fotografen alle rettigheter til sine bilder. Ingen kan bruke, reprodusere, videreformidle eller endre et fotografi uten samtykke fra fotografen eller den som formidler fotografens rettigheter.

Bilder leveres med lisens for bruk. Det er ulovlig å bruke bildene på noen annen måte enn det som fremgår av lisensen. Det er aldri tillatt med reproduksjon (med unntak av print gjort av de leverte digitale bildene slik det fremgår av lisensen), redigering (med unntak av beskjæring), og/eller videresalg av bildene. Det er heller ikke tillatt å bruke bildene redaksjonelt eller kommersielt, med mindre noe annet er avtalt. En slik avtale skal være skriftlig. Ulovlig bruk av bildene kan medføre erstatningskrav. Bevisbyrde ligger hos den som har benyttet bildene.

Som opphavsperson, kan fotografen benytte bildene til egne formål. Fotografen må imidlertid innhente samtykke fra avfotograferte personer før eventuell offentliggjøring av bildene. Hvilket samtykke som er gitt, fremgår av avtalen. Kunden kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke, og be om å få bilder fjernet fra offentligheten. Samtykke kan gis eller tilbaketrekkes skriftlig, via e-post, melding eller telefon.

PRØVEBILDER

Prøvebilder leveres med lisens for privat bruk på sosiale medier. Kunden har lov til å bruke bildene på sin personlige konto på sosiale medier. Bildene skal ikke brukes noe annet sted enn kundens egen personlige konto. Fotografen skal krediteres. Det er ikke tillatt å printe prøvebilder.

DIGITALE BILDER I HØY OPPLØSNING

Digitale bilder i høy oppløsning leveres med fri privat bruk til print. Kunden kan printe bildene selv, sende de til print hos en annen leverandør, og bruke de i eget hjem, eller som gave til familie og venner. Fotografen står ikke ansvarlig for kvaliteten på produkter kunden selv har bestilt. Kreditering av fotografen er ikke nødvendig.

KREDITERING

Fotografen kan krediteres ved å skrive Foto: JanePane Photo. Teksten skal være godt lesbar, og settes på en slik måte at det er tydelig at den tilhører det aktuelle bildet. På nett kan fotografen i tillegg krediteres ved å legge ved en lenke til fotografens nettside. På sosiale medier, kan kunden tagge- eller legge ved en lenke til fotografens sosiale profiler på Instagram og Facebook.

5. PERSONVERN OG SMITTEVERN

Kundens personopplysninger blir brukt i tråd med gjeldende regler for personvern. Kundens personopplysninger innhentes, brukes og lagres slik at fotografen kan gjennomføre kundens bestilling. Kunden kan når som helst be om innsyn i- og sletting av sine personopplysninger. Utfyllende informasjon om kundens personopplysninger og hvordan de brukes, finnes på fotografens nettside, under Personvernerklæring.

Fotografen tar smittevernet på alvor, og følger til enhver tid de råd og plikter gitt av myndighetene. Dersom noen har symptomer på smittsom sykdom, skal de ikke møte til fotografering eller visning. Da settes det heller opp en ny avtale. Dersom det er vanskelig å holde tilstrekkelig avstand, benytter fotografen munnbind. Utstyr, rekvisita og kontaktflater desinfiseres mellom bruk. Fotografen er svært nøye med hygiene ved håndtering av produkter, og håndterer produkter så lite som mulig.

6. KLAGE

Dersom kunden er misfornøyd med de tjenester og produkter fotografen har levert, kan kunden klage. Klagen bør være skriftlig, og inneholde en beskrivelse av hva kunden er misfornøyd med og hvorfor. Klagen kan sendes som e-post eller melding.

Ved skader, feil eller mangler på fotoprodukter, kan kunden ha rett på et nytt tilsvarende produkt. Kunden bør legge ved et bilde som syner feilen. Dersom fotografen ikke kan levere et nytt tilsvarende produkt, kan kunden ha rett på rabatt eller refusjon.

Dersom kunden er svært misfornøyd med gjennomføringen, eller resultatet av en fotografering, vil fotografen tilby en ny fotografering, rabatt eller refusjon.

Dersom fotografen er forhindret fra å levere produkter eller tjenester kunden allerede har betalt for, vil kunden få tilbakebetalt det beløpet kunden har betalt for de aktuelle produkter eller tjenester.

Fotografen etterstreber et godt resultat for alle sine kunder, og setter pris på konstruktive tilbakemeldinger.