BEDRIFTER


Tannboden Brønnøysund

– gruppebilder og portretter av ansatte –


Bunadmesteren

– produktbilder, miljøbilder og portretter –


Helgeland Ventilasjonsrens

– produktfoto –


Blå Bolig

– portretter av ansatte –


Sømna Senterparti

– Gruppebilder og portretter –


Sømna Brannvernforening

– Dokumentasjon av «Brannverndagene» –


Nordnorsk Pensjonistskole

– Gruppebilder og portretter –

– Kurs: Seniordans –

– Kurs: Trykking på skinnfell –

– Kurs: Livsglede –


Eik Senteret Sømna

– ansattportrett –


Elkjøp EPOQ kjøkken

– produktbilder –