PRISLISTER


Her er prislister for forskjellige type fotografering, tjenester og print.

Passer ingen av «pakkene» for deg?

Send meg en beskrivelse av hva du ønsker, og du får et skreddersydd tilbud i retur.

Informasjon om innhold og detaljer om pakkene er nå samlet under «booking».

Ta en titt her :


For bilder med store skader tar jeg forbehold om å få se bildet før jeg tar på meg jobben,
slik at jeg vet jeg kan gi deg et godt resultat.

Denne prislisten gjelder print som produseres hos/av JanePane.